Webgunearen titularra identifikatzeko datuak

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra betez, SALUD MENTAL EUSKADI FEDEAFES BURU OSASUNA EUSKADIk (aurrerantzean, SALUD MENTAL EUSKADI), eta www.saludmentaleuskadi.org webgunearen titular gisa, aipatutako arauak eskatzen dituen identifikazio-datuak jakinarazten dizkizue:

 • Sozietatearen izena: SALUD MENTAL EUSKADI FEDEAFES BURU OSASUNA EUSKADI
 • Sozietatearen helbidea: Tres Cruces, 14 behea-eskubi. Arza industrialdea. 01400 Laudio (Araba)
 • IFK: G01037431
 • Helbide elektronikoa: fedeafes@fedeafes.org

Informazio honek erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta www.saludmentaleuskadi.org web orriaren erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten betebeharrak osatzen eta arautzen ditu.

Definizioak 

“Orria”, Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen den www.saludmentaleuskadi.org domeinua.

“Erabiltzailea”, herritarrentzat eskuragarri dagoen komunikazio elektronikoen zerbitzu bat erabiltzen edo eskatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa. (Definizioa Komunikazio Elektronikoen Europako Kodean dago)

“Azken erabiltzailea”, herritarrentzat eskuragarri dauden komunikazio sare publikoak edo komunikazio elektronikoen zerbitzuak hornitzen ez dituen erabiltzailea. (Definizioa Komunikazio Elektronikoen Europako Kodean dago)

“Edukia”, www.saludmentaleuskadi.org domeinu osoa osatzen duten orrialdeak dira. BURU OSASUNA EUSKADIK Interneteko Erabiltzaileen eskura jartzen dituen informazioa eta zerbitzuak osatzen dituzten datuak. Orrialde horietan mezuak, testuak, argazkiak, grafikoak, ikonoak, logoak, teknologia, linkak, testurak, marrazkiak, soinu eta/edo irudi fitxategiak, grabazioak, softwarea, itxura, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak eta, oro har, orrian dagoen edozein material mota jasotzen dira.

“Web”, informazioa Internet bidez eskuratzeko sistema deskribatzen duen hitz teknikoa, HTML lengoaiarekin edo antzekoekin egindako orrialdeen bidez konfiguratzen dena, eta programazio-mekanismoen bidez, hala nola java, javascript, PHP, edo beste batzuen bidez. Domeinu-izen baten pean diseinatu eta argitaratutako orri horiek titularrak Interneteko Erabiltzaileen eskura jartzen duen informazioaren emaitza dira.

“Komunikazio elektronikoen zerbitzua”, oro har, komunikazio elektronikoen sareen bidezko ordainsari baten truke ematen da. (Definizioa Komunikazio Elektronikoen Europako Kodean dago)

“Internetera sartzeko zerbitzua”, jendearen eskura dauden komunikazio elektronikoen zerbitzua. Interneterako sarbidea ematen du eta, ondorioz, Internetera konektatutako ia muturreko puntu guztien arteko konektibitatea, sareko teknologia eta erabilitako ekipo terminala alde batera utzita. (Internet ireki baterako sarbideari buruzko neurriei buruzko Erregelamenduan jasotako definizioa)

“Hiperesteka”. Teknika horren bidez, erabiltzaileak web-orrietan edo Interneten nabigatu dezake, esteka duen testuaren, ikonoaren, botoiaren edo adierazlearen gainean klik eginez.

“Cookie-ak”, webguneetako nabigazioaren “trazabilitatea” eta jarraipena egiteko bitarteko teknikoa. Erabiltzailearen ordenagailuan idazten diren testu-fitxategi txikiak dira. Metodo horrek ondorioak ditu pribatutasunean, eta, beraz, BURU OSASUNA EUSKADIK egoki eta modu frogagarrian jakinaraziko du orrian ezartzen diren unean erabiliko direla.

“Terminal-ekipoa”, informazioa transmititzeko, prozesatzeko edo jasotzeko telekomunikazio-sare publiko baten interfazeari zuzenean edo zeharka konektatutako ekipoa. (Telekomunikazioetako terminal-ekipoen merkatuetako lehiari buruzko 2008/63 Zuzentarauan jasotako definizioa).

Erabilera baldintzak

Orrialdea erabiltze hutsak Orrialdearen erabiltzaile-izaera ematen du, pertsona fisikoa nahiz juridikoa izan, eta nahitaez dakar Lege Oharrean jasotako klausula eta baldintza orokor guztiak osorik eta inolako eragozpenik gabe onartzea. Erabiltzailea ez badago ados Lege Ohar honen klausula eta erabilera-baldintzekin, ez du orrialdea erabiliko.

Lege-ohar hau aldatu eta eguneratu egin behar da; beraz, BURU OSASUNA EUSKADIk argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarira sartzen den une bakoitzean. Beraz, azken erabiltzaileak Lege Oharra irakurri behar du orrialdera sartzen den guztietan.

Orriaren bidez, BURU OSASUNA EUSKADIk Internet bidez BURU OSASUNA EUSKADIREN edo baimendutako hirugarrenen bidez argitaratutako hainbat eduki eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen die azken erabiltzaileei.

Azken erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du Orria eta Edukiak erabiltzera, indarrean dagoen legeriari, Lege Oharrari eta haren berri ematen dion beste edozein ohar edo jarraibideri jarraiki, bai legezko abisu honen bidez, bai Orria osatzen duten Edukien barruko beste edozein tokitan, bai eta bizikidetza-arauei, moralari eta oro har onartzen diren ohitura onei jarraiki ere.

Horretarako, azken erabiltzaileak EZ du bere gain hartuko hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituen edukirik EZ erabiltzea legezko abisuan edo indarreko legerian debekatutako helburu edo ondorio bidegabeekin, ez eta edozein modutan edukien, ekipo informatikoen, dokumentuen, artxiboen eta SALUD MENTAL EUSKADIKO edozein ekipo informatikotan edo kontratatutakoetan, beste erabiltzaile batzuenetan edo Interneteko edozein erabiltzailerenetan (hardwarean eta softwarean) biltegiratutako eduki mota guztien erabilera normala kaltetu, deuseztatu, gainkargatu, hondatu edo eragozteko konpromisoa ere.

Azken erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko Orrian dagoen edozein material mota, hala nola, informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu eta/edo irudi artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, softwarea, estekak, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, edo Orriaren Erabiltzaile gisa eskura dezakeen beste edozein material. Kontuan hartu behar da aurreko zerrenda horrek ez du izaera mugatzailerik.

Halaber, aurreko guztiarekin bat etorriz, azken erabiltzaileak ezin izango du:

 • Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, jendaurrean eskura jarri edo beste edozein modutan komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta BURU OSASUNA EUSKADIren baimen idatzi eta esplizitua badago, dagozkion eskubideen titularra baita, edo hori legez baimenduta badago.
 • EUSKADIKO OSASUN MENTALEKO eskubideen erreserbari buruzko «copyright» a eta gainerako identifikazio-datuak edo horien titularrak, arrasto eta/edo identifikatzaile digitalak edo horiek aitortzeko ezarritako beste edozein baliabide tekniko ezabatzea, manipulatzea edo aldatzea.

Azken erabiltzaileak ez du edukirik lortuko, ezta lortzen saiatuko ere, kasuan kasu edukiak dauden web-orrietan edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi diren webguneetan eskura jarri zaizkion edo horretarako adierazi zaizkion bitartekoak edo prozedurak ez diren beste bitarteko edo prozedura batzuk erabiliz, baldin eta Orrialdea eta/edo Edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badago.

Jabetza intelektuala

Orrian agertzen diren edozein motatako marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri guztiak EUSKADIKO OSASUN MENTALAREN jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, erabilera baimendu duten hirugarrenenak. Ezin da ulertu Atarira eta/edo Edukietara sartzeak Erabiltzaileari marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarri horien gaineko eskubiderik ematen dionik. Era berean, ezin da ulertu Erabiltzaileari lagata dagoenik Eduki horien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideetako bat bera ere.

Era berean, edukiak BURU OSASUNA EUSKADIREN jabetza intelektuala dira, edo, hala badagokio, hirugarrenena, eta, beraz, jabetza intelektualeko eskubideak BURU OSASUNA EUSKADIREN titulartasunekoak dira, edo horiek erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenenak, eta haiei dagokie horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea, edozein modutan, eta, bereziki, erreprodukzio-, banaketa-, komunikazio publiko- eta eraldaketa-eskubideak.

Web orri honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta BURU OSASUNA EUSKADIKO Jabetza Intelektual edo Industrialeko eskubideak edo edukiak laga dituzten hirugarrenen eskubideak kaltetzeak legez ezarritako erantzukizunak ekarriko ditu.

Hiperestekak

Beren webgunearen eta orrialdearen artean hiperestekak ezarri nahi dituzten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Hiperestekak hasierako orrira bakarrik sartzeko aukera ematen badu, ez da aurretiazko baimenik beharko, baina ezingo du inola ere erreproduzitu. Hiperestekaren beste edozein formak BURU OSASUNA EUSKADIREN berariazko eta zalantzarik gabeko baimena beharko du idatziz.
 • Ez da “markorik” (“frames”) sortuko web orriekin, ez eta BURU OSASUNA EUSKADIKO web orriekin ere.
 • BURU OSASUNA EUSKADIRI buruzko adierazpen faltsu, zehaztugabe edo iraingarririk ez dute egingo zuzendariek, langileek edo laguntzaileek, edo edozein arrazoirengatik Orriarekin erlazioa duten pertsonek, Orriaren Erabiltzaileek edo emandako Edukiek.
 • Ez da deklaratuko, ez eta aditzera emango ere, BURU OSASUNA EUSKADIK hiperesteka baimendu duela, edo hiperesteka ezartzen den web orrian eskaintzen edo jartzen diren edukiak gainbegiratu edo onartu dituela.
 • Hiperesteka ezartzen den web orriak hiperestekaren xedea identifikatzeko behar-beharrezkoa dena bakarrik izan dezake.
 • Hiperesteka ezartzen den web orriak ez du jasoko moralaren eta oro har onartzen diren ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako informazio edo eduki ez-zilegirik, ez eta hirugarrenen eskubideen aurkako edukirik ere.

Orriaren erabilgarritasuna

BURU OSASUNA EUSKADIk ez du bermatzen orrialdera edo haren edukietara sartzean etenik edo akatsik egongo ez denik, ezta hura eguneratuta egongo denik ere; hala ere, ahaleginak egingo ditu, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Horrenbestez, BURU OSASUNA EUSKADIk ez du bere gain hartuko telekomunikazio-sareetako akatsen edo deskonexioen ondorioz azken erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizuna, baldin eta kalte edo galera horiek Atariko zerbitzua bertan behera uztea edo etetea eragiten badute, zerbitzua eman bitartean edo aurretik.

BURU OSASUNA EUSKADIk, indarrean dagoen legedian jasotako salbuespenekin, ez du inolako erantzukizunik izango Orrialdearen eta Edukien funtzionamenduaren erabilgarritasunik, jarraitutasunik edo kalitaterik ezak, erabiltzaileek Orrialdeari eta Edukiei egotzitako erabilgarritasun-itxaropena ez betetzeak eragin ditzakeen kalte-galerengatik.

Web orri honetan agertzen diren hiperesteken funtzioa erabiltzaileari gai horri buruzko informazioa duten beste web gune batzuen berri ematea da. Hiperesteka horiek ez dira inolako iradokizun edo gomendio.

BURU OSASUNA EUSKADI ez da arduratzen lotutako orri horien edukiez, hiperesteken funtzionamenduaz edo erabilgarritasunaz, ez eta lotura horien emaitzaz ere, eta ez du bermatzen sistema informatikoan (hardware eta software), dokumentuetan edo erabiltzailearen fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik. Entitateak ez du inolako erantzukizunik izanen arrazoi horrengatik erabiltzaileari edozein motatako kalterik eginez gero.

Orrialdera sartzeak ez du esan nahi BURU OSASUNA EUSKADIK birusik, har informatikorik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, programa informatiko kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Beraz, BURU OSASUNA EUSKADIKAk ez du bere gain hartuko webgunearen zerbitzua ematean gerta daitezkeen segurtasun-akatsen ardura, ezta erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoari (hardwarea eta softwarea), bertan biltegiratutako fitxategiei edo dokumentuei, webgunearen zerbitzu eta edukietara konektatzeko erabilitako erabiltzailearen ordenagailuan birusak egotearen, nabigatzaileak gaizki funtzionatzearen edo haren bertsio eguneratuak ez erabiltzearen ondorioz sor dakizkiekeen kalteen erantzukizuna ere.

Orriaren kalitatea

Orrialdearen bidez ematen diren informazio eta zerbitzuen ingurune dinamiko eta aldakorra dela eta, BURU OSASUNA EUSKADIk ahaleginik onena egiten du, baina ez du bermatzen edukien egiazkotasuna, zehaztasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta/edo gaurkotasuna.

Atari hau osatzen duten orrietako informazioa informatiboa, aholku-emailea, dibulgatzailea eta publizitatekoa baino ez da. Ez dute, inola ere, konpromiso loteslerik edo kontratu-konpromisorik eskaintzen.

Erantzukizuna mugatzea

BURU OSASUNA EUSKADIk ez du inolako erantzukizunik izango azken erabiltzaileak informazio horretan oinarrituta har ditzakeen erabakiengatik, ez eta orrialdeko dokumentuek eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik ere. Informazioa aldian-aldian alda daiteke, edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik, aldez aurretik jakinarazi gabe.

Jakinarazpenak

BURU OSASUNA EUSKADIk azken erabiltzaileari edozein bide erabiliz egindako jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako.

Edukien erabilgarritasuna

Hasiera batean, Orrialdearen eta Edukien zerbitzuak iraupen mugagabea du. BURU OSASUNA EUSKADIk, hala ere, baimena du Orrialdearen eta/edo edozein Edukiren zerbitzua edozein unetan amaitutzat emateko edo eteteko. Hori posible denean, BURU OSASUNA EUSKADIk aldez aurretik ohartaraziko du orria amaitu edo eten dela.

Datu pertsonalen babesa

BURU OSASUNA EUSKADI erakundea jakitun da datu pertsonalen pribatutasunak duen garrantziaz, eta, horregatik, datuak tratatzeko politika bat ezarri du, datu horiek erabiltzean eta biltzean ahalik eta segurtasun handiena lortzera bideratua, arlo horretan indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatuz eta politika hori erakundearen jarduera-ildoen oinarrizko zutabetzat hartuz.

www.saludmentaleuskadi.org webgunearen bidez nabigatzen ari zarenean, baliteke datu pertsonalak eskatzea horretarako prestatutako inprimakien bidez. Datu horiek kasuan kasuko fitxategietan sartuko dira, haiek biltzeko arrazoi den helburu zehatzaren arabera.

Horrela, datuen tratamendu bakoitzari buruzko informazio partikularra web-formulario bakoitzaren ondoan emango da, eta guztiek adieraziko dute nor den tratamenduaren arduraduna: BURU OSASUNA EUSKADI (helbidea: Tres Cruces 14, behea, eskuina, Arza Poligonoa 01400 Laudio Álava), bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta lekualdatzeko eskubideak erabiltzeko tokia eta modua ere, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko eskubideak ere. Horretarako, aurretik adierazitako helbidera idatzizko jakinarazpena bidali beharko da, NANaren edo identifikazio-agiri baliokidearen kopia barne.

Datuak posta elektronikoko mezu baten bidez ematen badira, fitxategi batean sartuko dira, eta fitxategi horren helburua da egiten diguzun eskaera edo iruzkina kudeatzea. Aurreko paragrafoan adierazitako gainerako alderdiak aplikatuko dira.

Era berean, BURU OSASUNA EUSKADIKO zerbitzuak kontratatzeko baldintza orokorrek datuen tratamenduaren ezaugarriak eta izaera biltzen dituzte, eta, horietakoren bat kontratatzen badu, zerbitzuak berak garatuko ditu.

Bestalde, EUSKADIKO OSASUN MENTALAK beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ezarri ditu interesdunek www.saludmentaleuskadi.org webguneko ataletan sartzearen ondorioz eman ditzaketen datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, jasotako segurtasun-neurriak aplikatuz (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – DBEO).

Jurisdikzioa

Lege-ohar hau interpretatzeari, aplikatzeari eta betetzeari buruz sortzen diren arazo guztietarako, bai eta haren erabileraren ondorioz sor daitezkeen erreklamazioetarako ere, parte hartzen duten alderdi guztiak Amurrioko epaile eta auzitegien mende jartzen dira, eta espresuki uko egiten diote legokiekeen beste edozein foruri.

Aplikatu beharreko legeria

Lege Oharra Espainiako legeak arautzen du.