Fedeafes exige una adecuada atención a las mujeres con enfermedad mental que sufren violencia de género

La Federación vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental insta a los servicios públicos a adecuarse a las necesidades específicas de estas mujeres. Una investigación realizada por Fedeafes en los dos últimos años desvela que el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica por dos o

24 NOV 2016

  • La Federación vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental insta a los servicios públicos a adecuarse a las necesidades específicas de estas mujeres.

  • Una investigación realizada por Fedeafes en los dos últimos años desvela que el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica por dos o tres veces cuando se tiene una enfermedad mental grave

Fedeafes, la federación vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha exigido que los servicios públicos tengan en cuenta las especificidades de las mujeres con enfermedad mental en la atención a la violencia de género. Por ello, reclama una asistencia psicológica especializada para superar estos casos y una mayor coordinación entre la red de salud mental, los servicios públicos y las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental.

Una investigación impulsada por la Federación durante 2015 y 2016 ha desvelado que el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica por 2 o 3 veces cuando se tiene una enfermedad mental grave. Además, destaca que alrededor del 80% de las mujeres con enfermedad mental grave que han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún momento de su vida adulta. Igualmente, la investigación pone de manifiesto que el 42% de las mujeres con enfermedad mental que están viviendo violencia en la pareja no la identifica como tal.

En este trabajo, apoyado por Emakunde y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, han participado mujeres con enfermedad mental, profesionales del ámbito de atención a la violencia de género y de la salud mental, así como responsables de áreas de violencia de las tres diputaciones, de varios ayuntamientos, de Osakidetza, de Emakunde y del Gobierno vasco. El análisis realizado confirma la existencia de una relevante vinculación entre la violencia y la enfermedad mental grave. Además, la violencia puede incidir, junto con otros factores, en que se desencadene una enfermedad mental grave. Asimismo, es frecuente que se den varios tipos de violencia simultáneamente.

El estudio ha revelado, igualmente, que los factores sociales y estructurales que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia de las mujeres con enfermedad mental son, sobre todo, el estigma de la enfermedad mental, que provoca soledad y aislamiento, y la menor credibilidad que se concede a su relato. De igual forma, también influye la habitual ausencia de empleo y recursos económicos en este colectivo, y la inadecuación de los servicios públicos a sus necesidades.

En cuanto a los factores personales que sitúan a las mujeres con enfermedad mental en situación de especial vulnerabilidad, destacan la falta de recursos propios para defenderse, la carencia de autonomía y la dependencia de otras personas. También contribuyen a complicar su situación la menor autoestima o las mayores dificultades para establecer una pareja, que pueden propiciar el establecimiento de relaciones inadecuadas.

Por el contrario, la investigación ha confirmado que los factores que disminuyen el riesgo de violencia por parte de las mujeres con enfermedad mental son disponer de una red social de apoyo, tener un empleo y no encontrarse en situación de pobreza.

Como conclusión de esta investigación, Fedeafes propone trabajar desde una perspectiva de género, así como crear un servicio de atención psicológica especializado en violencia para mujeres con enfermedad mental grave que hayan vivido o estén viviendo situaciones de violencia. Fedeafes apuesta, además, por favorecer una adecuada coordinación por parte de los servicios públicos y aconseja acometer una intervención grupal para la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres, además de trabajar con hombres en la prevención de la violencia, desde la óptica de las nuevas masculinidades.

Fedeafes, que integra a las asociaciones Asafes, Avifes, Agifes y Asasam, desde hace años está sensibilizando a la sociedad y a las instituciones públicas sobre esta realidad. En paralelo, está formando tanto a mujeres como a profesionales para afrontar esta situación y saber detectar los casos de violencia de género que se producen.

Así, se ha impartido formación tanto a profesionales como a mujeres sobre cómo detectar la violencia, y este año se han llevado a cabo varios talleres en Euskadi sobre el amor romántico, con el objetivo de generar una reflexión que ayude a las participantes a identificar las vinculaciones que existen entre los mitos de esta forma de entender el amor y la violencia contra las mujeres. Del mismo modo, Fedeafes ha lanzado hace pocos meses una página de Facebook para empoderar a las mujeres y sensibilizar sobre este tema, y próximamente publicará una web sobre esta temática.

Para más información, consultar resumen de la primera fase de la investigación.

  • Buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak kolektibo honen behar espezifikoei egokitzeko eskatu die zerbitzu publikoei

  • Fedeafesek azken bi urteotan eginiko ikerketa batek agerian utzi du bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria jasateko arriskua bikoiztu edota hirukoiztu egiten dela biktimak buru gaixotasun larriren bat badu

Genero-indarkeriaren arretan zerbitzu publikoek buru gaixotasuna duten emakumeen berezitasunak aintzat hartzeko beharraz ohartarazi du Fedeafesek, buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak. Horregatik, kasu hauek gainditzeko laguntza psikologiko espezializatua eskatzen du, baita koordinazio handiagoa ere osasun mentaleko sarearen, zerbitzu publikoen eta buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen artean.
Federazioak 2015ean eta 2016an landu duen ikerketak agerian utzi du bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria jasateko arriskua bikoiztu edota hirukoiztu egiten dela biktimak buru gaixotasun larriren bat badu. Ikerlanak nabarmentzen du buru gaixotasun larria duten emakumeen %80 inguruk indarkeri psikologikoa, fisikoa edota sexuala jasan duela bikotekideak eraginda euren bizitzako uneren batean. Gainera, azterlanak egiaztatu duenez, buru gaixotasuna duten eta bikotean indarkeria sufritzen ari diren emakumeen %42k ez du egoera indarkeria moduan identifikatzen.

Emakundek eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken sailak babestutako azterlan honetan parte hartu dute buru gaixotasuna duten emakume multzo batek eta genero-indarkeriaren eta buru osasunaren arreta-alorreko hainbat profesionalek, baita hiru foru aldundietako, zenbait udaletako, Osakidetzako, Emakundeko eta Eusko Jaurlaritzako indarkeria sailetako arduradunek ere. Azterlanean ondorioztatu dute indarkeriaren eta buru gaixotasun larriaren arteko harreman nabarmena dagoela. Horretaz gain, ezagutarazi dute indarkeriak eragina izan dezakeela, beste faktore batzuekin batera, buru gaixotasun larriren bat izateko aukeran. Gainera, ohikoa da aldi berean hainbat indarkeria-mota jasatea.
Ikerlanak ere agerian utzi du, buru gaixotasuna duten emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, urrakortasuna areagotu dezaketen gizarte eta egitura faktoreak, bereziki, hauexek direla: buru gaixotasunaren estigma bera, bakardadea eta isolamendua sortzen duena, eta pertsona horren istorioaren sinesgarritasun eskasa. Era berean, kolektibo honetan maiz ematen den enplegu eta baliabide ekonomikoen gabeziak ere badu eraginik.

Buru gaixotasuna duten emakumeen urrakortasuna areagotzen duten faktoreen artean, euren burua defendatzeko baliabiderik ez izatea, autonomia falta eta beste pertsonekiko menpekotasuna izatea dago. Egoera zailtzen du ere autoestimu gutxi izateak edota bikotekidea edukitzeko zailtasunak izatea, horrek harreman desegoki gehiago izatera eraman baitezake.

Bestalde, ikerlanean buru gaixotasuna duten emakumeen aurkako indarkeri arriskua murrizten duten faktoreak ere aipatzen dira; besteak beste, lagun zaitzakeen sare soziala izatea, enplegua edukitzea eta pobrezia egoeran ez egotea.
Ikerketaren ondorio gisa, Fedeafesek proposatzen du indarkeria jasan duten edo egun jasaten ari diren eta buru gaixotasun larria duten emakumeei bideratutako arreta psikologikoko zerbitzu espezializatua sortzea. Era berean, zerbitzu publikoen arteko koordinazio egokia bermatzearen alde apustu egin du Fedeafesek, eta indarkeria prebenitzeko eta emakumeen ahalduntzea lortzeko taldeko esku-hartzea egitea aholkatu du, baita gizonekin lan egitea ere, maskulinotasun berrien ikuspuntutik.

Asafes, Avifes, Agifes eta Asasam elkarteak barne hartzen dituen federazioak urteak daramatza gizartea eta instituzio publikoak errealitate honen inguruan sentsibilizatu nahian. Paraleloki, Fedeafes emakumeak eta profesionalak trebatzen ari da egoera honi aurre egin ahal izateko eta genero-indarkeri kasuak sortu baino lehenago antzematen jakiteko.

Zentzu horretan, indarkeria hautemateko prestakuntza-tailerrak gauzatu dira, eta aurten maitasun erromantikoa desmuntatzeko saioak egin dira Euskadin zehar. Horrela, parte-hartzaileek ikasi ahal izan dute zer nolako loturak dauden maitasuna ulertzeko mito horien eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Halaber, emakumeak ahalduntzeko eta gai honen inguruan sentsibilizatzeko Facebookeko orria jarri du martxan Fedeafesek duela hilabete gutxi, y laster xede bera duen webgunea argitaratuko du.

Informazio gehiago lortzeko, ikerketa honen lehenengo fasearen laburpena kontsulta daiteke.

Diseño y desarrollo web: Infotres