Fedeafes apuesta por empoderar a las mujeres con enfermedad mental, que sufren una "doble" discriminación

Un estudio realizado en el seno de la federación vasca revela un déficit de participación femenina en los ámbitos social y, sobre todo, laboral Desde Fedeafes advierten de la feminización del cuidado de las personas con problemas de salud mental y de la necesidad de incrementar recursos de apoyos y respiro familiar para estas mujeres

09 MAR 2015

  • Un estudio realizado en el seno de la federación vasca revela un déficit de participación femenina en los ámbitos social y, sobre todo, laboral

  • Desde Fedeafes advierten de la feminización del cuidado de las personas con problemas de salud mental y de la necesidad de incrementar recursos de apoyos y respiro familiar para estas mujeres

 

Fedeafes, la federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, pretende visibilizar la «doble discriminación que sufren las mujeres con dolencias psíquicas, tanto por el estigma asociado a este tipo de patologías como por su género». Señalan que «durante mucho tiempo, la dimensión de género ha estado excluida de las cuestiones relacionadas con la salud mental». Conscientes de esta realidad social, Fedeafes y sus cuatro asociaciones (Avifes, Agifes, Asafes y Asasam) han iniciado un proceso, partiendo de una investigación sobre igualdad, que posibilite ir incorporando paulatinamente la perspectiva de género en su ámbito de actuación.

Las conclusiones del estudio, apoyado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, destacan que los servicios y programas dirigidos a este colectivo en el seno de Fedeafes atienden al doble de hombres que de mujeres. El trabajo aborda el papel de las familias y la importancia de “sensibilizarlas sobre la participación social de su familiar con enfermedad mental, incidiendo especialmente en el empleo”. Asimismo, señala «el escaso nivel de empoderamiento de las mujeres con problemas de salud mental, lo cual les impide percibirse como sujetos de derechos». El déficit de participación femenina se deja sentir especialmente en el ámbito del empleo.

 

Mujeres cuidadoras

El estudio analiza también el papel de las mujeres que cuidan de personas con enfermedad mental, y resalta que los servicios dirigidos a las familias presentan un perfil de persona usuaria altamente feminizado, aunque «se percibe una mayor incorporación masculina a estas labores en los últimos años». Revela, además, que «la mayoría de las mujeres cuidadoras han vivido o viven situaciones de enorme sufrimiento a causa de la culpabilización por la enfermedad mental de su hija o hijo».

Por otro lado, subrayan que el cuidado continuado de una persona con enfermedad mental provoca problemas de salud a las personas cuidadoras, y que los recursos destinados a respiros o a apoyos para el cuidado «no son suficientes».

Recomendaciones del estudio

Desde Fedeafes inciden en la importancia de organizar talleres, cursos y grupos para mujeres con enfermedad mental con el fin de impulsar su empoderamiento, su participación social e inserción laboral especialmente en sectores tradicionalmente masculinizados, en los que existen más oportunidades de empleo. Las acciones de formación también incluirían a las familias, para evitar la sobreprotección.

Asimismo, desde la federación vasca reivindican que los organismos para la igualdad entre mujeres y hombres tengan en cuenta en todas sus políticas las necesidades específicas de las mujeres con enfermedad mental, de forma que adecúen a ellas sus recursos y servicios.

Otro de los objetivos sería «sensibilizar a los organismos que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres acerca de la necesidad de incrementar los recursos públicos existentes para el cuidado de personas con enfermedad mental, para aumentar la corresponsabilidad social en este ámbito».

Proponen, además, impulsar la participación de los hombres en los programas relacionados con el cuidado, así como crear grupos de hombres que trabajen, desde una óptica de nuevas masculinidades, en la asunción de los valores propios de la ética del cuidado.

 

Campaña Salud Mental y Mujer

De cara a avanzar con el trabajo de sensibilización y el empoderamiento de las mujeres, Fedeafes ha lanzado la campaña ‘Salud mental y mujer’, que incluye la elaboración y distribución de folletos informativos sobre las conclusiones y recomendaciones que el colectivo propone en varios ámbitos de intervención. Los folletos han sido repartidos en Euskadi y en diversas instituciones relacionadas con los servicios sociales, la sanidad, la educación y el empleo, con el fin de sensibilizar a favor de la igualdad.

Una de las acciones que ha llevado a cabo Fedeafes en el marco de esta campaña es una sesión de cinefórum en el centro penitenciario de Zaballa, el 2 de marzo, con el objetivo de empoderar a las mujeres internas, con o sin enfermedad mental. Esta campaña cuenta con el apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y de Emakunde.

 

Consultar resumen del estudio 

  • Euskal federazioaren baitan burututako azterlan baten arabera, emakumeek parte-hartze urria dute gizarte eta, bereziki, lan arloetan

  • Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen zaintza, batik bat, emakumeek gauzatzen dutela ohartarazi dute, eta emakume zaintzaileei zuzendutako laguntza eta aisialdi baliabideak areagotzeko beharra azpimarratu dute

Buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak (Fedeafes) «eritasun psikikoa duten emakumeek diskriminazio bikoitza» jasaten dutela ikusarazi nahi du; izan ere, «patologia horien nahiz euren generoaren inguruan estigma soziala» dago. «Denbora luzez, genero-ikuspegia buru osasunarekin loturiko gaietatik baztertua izan» dela nabarmendu dute. Errealitate horren aurrean, Fedeafesek eta bere lau elkarteek (Avifes, Agifes, Asafes eta Asasam) generoa euren jarduera-eremuan pixkanaka lantzen joateko prozesu bati ekin diote, parekidetasunari buruzko ikerketa batetik abiatuz.

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken sailak babestutako azterlan horren emaitzek agerian uzten dutenez, Fedeafesek eskaintzen dituen zerbitzu eta programetan gizon kopuru bikoitza dago, emakumeekin alderatuz. Familien papera ere nabarmentzen dute, eta euren sentsibilizazioa landu behar dela diote, «gaixotasun mentala duen senidearen parte-hartze sozialaren garrantziaz jabetzeko, bereziki enpleguaren arloan». Horrez gain, jakinarazi dute buru osasun arazoa duten emakumeek «ahalduntze-maila baxua» dutela, eta, horrenbestez, zaila egiten zaiela «eskubideak dituztela sinestea». Emakumeen partaidetza-maila eskasa enpleguaren arloan nabari da gehien.

 

Emakume zaintzaileak

Buru gaixotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten emakumeen rola ere aztertzen du ikerlanak, eta familiei zuzendutako zerbitzuetan gehienak emakumezkoak direla nabari da. Hala ere, «azken urteotan gero eta gizonezko zaintzaile gehiago agertzen ari direla antzematen da». Bestalde, «emakume zaintzaile gehienak sufrimendu handiko egoerak» bizi izan dituztela edo bizitzen ari direla jakinarazi dute, «seme edo alabaren gaixotasunaren errudun direla sentitzen dutelako».

Azterlanaren arabera, buru gaixotasuna duen pertsona bati etengabe zaintzeak osasun arazoak eragiten dizkie zaintzaileei, eta atsedenaldiak edo zainketa-lanerako laguntzak eskaintzera zuzendutako baliabideak «ez dira nahikoak».

 

Azterlanaren aholkuak

Fedeafesetik azpimarratu dute buru gaixotasuna duten emakumeen jabekuntzarako tailerrak, ikastaroak eta taldeak antolatu behar direla, euren parte-hartze soziala eta laneratzea ahalbidetzeko, batik bat tradizionalki gizonen esparrua izan diren eta lan-eskaintza zabalagoa duten sektoreetan. Senideei bideratutako prestakuntza-ekintzak ere beharrezkoak dira, nahasmendua duen familiartekoa gehiegi babes dezaten ekiditeko.

Gainera, euskal federaziotik aldarrikatzen dute emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzen duten erakundeek euren politiketan kontuan izan ditzatela buru gaixotasuna duten emakumeen behar espezifikoak, eta baliabide eta zerbitzuak kasu horietara egokitzea.

Beste helburuetako bat da «emakume eta gizonezkoen parekidetasuna lantzen duten erakundeak sentsibilizatzea, buru gaixotasuna duten pertsonen zainketarako baliabide publikoak areagotzearen beharraz ohartu daitezen, eta arlo honetan elkarren arteko erantzukizun soziala bultzatzea».

Zainketarekin loturiko programetan gizonek parte har dezaten sustatzea ere proposatzen dute. Zehazki, gizon taldeak sortzea eta, maskulinitate berrien ikuspegitik, zainketaren etikari lotutako balioak barnera ditzaten bultzatzea planteatzen dute.

 

‘Buru Osasuna eta Emakumea’ kanpaina

Emakumeen sentsibilizazioa eta jabekuntza sustatzeko, ‘Emakumea eta Buru Osasuna’ kanpaina jarri du martxan Fedeafesek. Besteak beste, informazio-liburuxkak landu dituzte, azterlanak hainbat arloen inguruan jasotzen dituen ondorioak eta aholkuak ezagutarazteko. Liburuxkak Euskadin banatu dituzte, baita gizarte-zerbitzuekin, osasunarekin, hezkuntzarekin nahiz enpleguarekin loturiko zenbait erakundetan ere, berdintasunaren alde sentsibilizatzeko.

Kanpaina honen baitan gauzatutako ekintzen barne, zineforum saioa eskaini zuten Zaballako espetxean, martxoaren 2an, gaixotasun psikikoa duten emakumeei eta gainerakoei ahalduntzen laguntzeko. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken sailaren nahiz Emakunderen babesa du kanpaina honek.

 

Azterlanaren laburpena kontsultatu

Diseño y desarrollo web: Infotres