Fedeafes alerta sobre la necesidad de atender a la violencia de género que sufren las mujeres con enfermedad mental

Fedeafes, la federación vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha alertado sobre la necesidad de que los servicios públicos tengan en cuenta las especificidades de las mujeres con enfermedad mental en la atención a la violencia de género. Por ello, reclama una asistencia psicológica especializada para superar estos casos y una

25 NOV 2015

Fedeafes, la federación vasca de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha alertado sobre la necesidad de que los servicios públicos tengan en cuenta las especificidades de las mujeres con enfermedad mental en la atención a la violencia de género. Por ello, reclama una asistencia psicológica especializada para superar estos casos y una mayor coordinación entre la red de salud mental, los servicios públicos y las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental.

Una investigación impulsada por la Federación durante 2015 ha desvelado que el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica por 2 o 3 veces cuando se tiene una enfermedad mental grave. Además, destaca que alrededor del 80% de las mujeres con enfermedad mental grave que han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún momento de su vida adulta.

En este trabajo, apoyado por Emakunde y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en el que han participado mujeres con enfermedad mental y profesionales del ámbito de atención de violencia de género y de la salud mental, se confirma la existencia de una relevante vinculación entre la violencia y la enfermedad mental grave. Además, la violencia puede incidir, junto con otros factores, en que se desencadene una enfermedad mental grave. Además, es frecuente que se den varios tipos de violencia simultáneamente.

El estudio ha desvelado igualmente que los factores sociales y estructurales que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia de las mujeres con enfermedad mental son, sobre todo, el estigma de la enfermedad mental, que provoca soledad y aislamiento, y la menor credibilidad que se concede a su relato. De igual forma, también influye la habitual ausencia de empleo y recursos económicos en este colectivo, y la inadecuación de los servicios públicos a sus necesidades.

En cuanto a los factores personales que sitúan a las mujeres con enfermedad mental en situación de especial vulnerabilidad, destacan la falta de recursos propios para defenderse, la carencia de autonomía y la dependencia de otras personas. También contribuyen a complicar su situación la menor autoestima o las mayores dificultades para establecer una pareja, que pueden propiciar el establecimiento de relaciones inadecuadas.

Por el contrario, la investigación ha confirmado que los factores que disminuyen el riesgo de violencia por parte de las mujeres con enfermedad mental son disponer de una red social de apoyo, tener un empleo y no encontrarse en situación de pobreza.

Como conclusión de esta investigación, Fedeafes propone trabajar desde una perspectiva de género, así como crear un servicio de atención psicológica especializado en violencia para mujeres con enfermedad mental grave que hayan vivido o estén viviendo situaciones de violencia. De igual forma, se aconseja acometer una intervención grupal para la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres, así como trabajar con hombres en la prevención de la violencia, desde la óptica de las nuevas masculinidades.

Fedeafes, que integra a las asociaciones Asafes, Avifes, Agifes y Asasam, lleva años sensibilizando a la sociedad y a las instituciones públicas sobre esta realidad. En paralelo, está formando tanto a mujeres como a profesionales para afrontar esta situación y saber detectar los casos de violencia de género que se producen.

 

  • Buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak kolektibo honen behar espezifikoei egokitzeko eskatu die zerbitzu publikoei

  • Fedeafesek eginiko ikerketa batek agerian utzi du bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria jasateko arriskua bikoiztu edota hirukoiztu egiten dela biktimak buru gaixotasun larriren bat badu

Fedeafes, buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, genero-indarkeriaren arretan zerbitzu publikoek buru gaixotasuna duten emakumeen berezitasunak aintzat hartzeko beharraz ohartarazi du. Horregatik, kasu hauek gainditzeko laguntza psikologiko espezializatua eskatzen du, baita koordinazio handiagoa ere osasun mentaleko sarearen, zerbitzu publikoen eta buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen artean.

Federazioak 2015ean abian jarritako ikerketak agerian utzi du bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria jasateko arriskua bikoiztu edota hirukoiztu egiten dela biktimak buru gaixotasun larriren bat badu. Ikerlanak nabarmentzen du, buru gaixotasuna duten emakumeen kasuan, bikotea izan dutenen %80 inguruk indarkeria psikologikoa, fisikoa edota sexuala jasan duela euren bizitzako uneren batean.

Emakundek eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken sailak babestutako azterlan honetan parte hartu dute genero-indarkeriaren eta buru osasunaren arreta-alorreko buru gaixotasuna duten emakumeek eta profesionalek, eta indarkeriaren eta buru gaixotasun larriaren arteko harreman nabarmena baieztatu dute. Horretaz gain, ondorioztatu dute indarkeriak eragina izan dezakeela, beste faktore batzuekin batera, buru gaixotasun larriren bat izateko aukeran. Gainera, ohikoa da aldi berean hainbat indarkeri mota gertatzeko posibilitatea.

Ikerlanak ere agerian utzi du, buru gaixotasuna duten emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, urrakortasuna areagotu dezaketen gizarte eta egitura faktoreak, bereziki, hauexek direla: buru gaixotasunaren estigma bera, bakardadea eta isolamendua sortzen duena; eta pertsona horren istorioaren sinesgarritasun eskasa. Era berean, kolektibo honetan maiz ematen den enplegu eta baliabide ekonomikoen gabeziak ere badu eraginik.

Buru gaixotasuna duten emakumeen urrakortasuna areagotzen duten faktoreen artean, euren burua defendatzeko baliabiderik ez izatea, autonomia falta eta beste pertsonekiko menpekotasuna izatea dago. Egoera zailtzen du ere autoestimu gutxi izateak edota bikotea edukitzeko zailtasunak izatea, horrek harreman desegoki gehiago izatera eraman baitezake.

Bestalde, ikerlanean buru gaixotasuna duten emakumeen aurkako indarkeri arriskua murrizten dituzten faktoreak ere aipatzen dira; besteak beste, lagun zaitzakeen sare soziala izatea, enplegua edukitzea eta pobrezia egoeran ez egotea.

Ikerketaren ondorio gisa, Fedeafesek proposatzen du indarkeria jasan duten edo egun jasaten ari diren eta buru gaixotasun larria duten emakumeei bideratutako arreta psikologikoko zerbitzu espezializatua sortzea. Era berean, indarkeria prebenitzeko taldeko esku-hartzea egitea eta emakumeen ahalduntzea lortzea aholkatzen du ikerlanak, baita gizonekin lan egitea ere, maskulinotasun berrien ikuspuntutik.

Asafes, Avifes, Agifes eta Asasam elkarteak barne hartzen dituen federazioak urteak daramatza gizartea eta instituzio publikoak errealitate honen inguruan sentsibilizatu nahian. Paraleloki, emakumeak eta profesionalak formatzen ari da egoera honi aurre egin ahal izateko eta genero-indarkeri kasuak sortu baino lehenago antzematen jakiteko.

Diseño y desarrollo web: Infotres