Fedeafes advierte de la "doble discriminación" que sufren las mujeres con enfermedad mental y apuesta por empoderarlas

Fedeafes, la federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, pretende visibilizar la «doble discriminación que sufren las mujeres con dolencias psíquicas, tanto por el estigma asociado a este tipo de patologías como por su género», señala la presidenta Mª Ángeles Arbaizagoitia. Durante los últimos años, la federación vasca que agrupa

07 MAR 2016

Fedeafes, la federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, pretende visibilizar la «doble discriminación que sufren las mujeres con dolencias psíquicas, tanto por el estigma asociado a este tipo de patologías como por su género», señala la presidenta Mª Ángeles Arbaizagoitia. Durante los últimos años, la federación vasca que agrupa a las asociaciones Avifes, Agifes, Asafes y Asasam ha realizado varios estudios para analizar la situación de desigualdad que vive este colectivo, así como la violencia hacia las mujeres.

Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo, informar a las mujeres afectadas y contribuir a su empoderamiento, Fedeafes ha lanzado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, que contará próximamente con un espacio web. La página de Facebook ‘Mujer y Salud Mental – Emakumea eta Buru Osasuna’ es la plataforma principal sobre la que se asienta esta iniciativa, que pretende llegar al público joven y favorecer la búsqueda de apoyos por parte de las mujeres afectadas por problemas de salud mental.

Mujeres cuidadoras
El estudio sobre igualdad desarrollado por Fedeafes, con el apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, analiza también el papel de las mujeres que cuidan de personas con enfermedad mental, y resalta que los servicios dirigidos a las familias presentan un perfil de persona usuaria altamente feminizado, aunque «se percibe una mayor incorporación masculina a estas labores en los últimos años». Revela, además, que «la mayoría de las mujeres cuidadoras han vivido o viven situaciones de enorme sufrimiento a causa de la culpabilización por la enfermedad mental de su hija o hijo».

Por otro lado, subrayan que el cuidado continuado de una persona con enfermedad mental provoca problemas de salud a las personas cuidadoras, y que los recursos destinados a respiros o a apoyos para el cuidado «no son suficientes».

Recomendaciones para lograr la igualdad
El estudio sobre igualdad de Fedeafes hace hincapié en la importancia de organizar talleres, cursos y grupos para mujeres con enfermedad mental con el fin de impulsar su empoderamiento, su participación social e inserción laboral especialmente en sectores tradicionalmente masculinizados, en los que existen más oportunidades de empleo. Las acciones de formación también incluirían a las familias, para evitar la sobreprotección.

Asimismo, desde la federación vasca reivindican que los organismos para la igualdad entre mujeres y hombres tengan en cuenta en todas sus políticas las necesidades específicas de las mujeres con enfermedad mental, de forma que adecúen a ellas sus recursos y servicios.

Otro de los objetivos sería «sensibilizar a los organismos que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres acerca de la necesidad de incrementar los recursos públicos existentes para el cuidado de personas con enfermedad mental, para aumentar la corresponsabilidad social en este ámbito».

Proponen, además, impulsar la participación de los hombres en los programas relacionados con el cuidado, así como crear grupos de hombres que trabajen, desde una óptica de nuevas masculinidades, en la asunción de los valores propios de la ética del cuidado.

A la luz de estos datos, Fedeafes se ha propuesto organizar una serie de iniciativas dirigidas a mujeres con o sin diagnóstico. Dentro de esta línea de trabajo, Fedeafes colabora con el Centro Penitenciario de Zaballa con el objetivo de empoderar a las mujeres en reclusión, que conforman un colectivo especialmente vulnerable a la desigualdad y a padecer violencia. En ese sentido, el pasado 2 de marzo participaron en una jornada, apoyada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y por Emakunde, que incluyó la exposición de trabajos realizados en un taller de arteterapia para la gestión emocional celebrado en diciembre, el visionado de un documental y un debate.

  • Sentsibilizazio kanpaina jarri du abian Fedeafesek, kolektibo honen zaurgarritasunaz ohartarazteko, emakumeei informatzeko eta euren ahalduntzea sustatzeko
  • Euskal federazioaren baitan burututako azterlan baten arabera, emakumeek parte-hartze urria dute gizarte eta, bereziki, lan arloetan

Buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak (Fedeafes) «eritasun psikikoa duten emakumeek diskriminazio bikoitza» jasaten dutela ikusarazi nahi du; batetik, «patologia horien inguruko estigma sozialarengatik eta, bestetik, euren generoagatik» adierazi du Mª Ángeles Arbaizagoitia Fedeafeseko presidenteak. Azken urteotan, Avifes, Agifes, Asafes eta Asasam elkarteak bateratzen dituen federazioak hainbat azterlan burutu ditu kolektibo honek bizi duen desberdintasun egoera aztertzeko, baita sufritzen duen indarkeriaren berri emateko ere.

Egoera horren aurrean, sentsibilizazio kanpaina jarri du abian Fedeafesek, kolektibo honen zaurgarritasunaz ohartarazteko, emakumeei informatzeko eta euren ahalduntzea sustatzeko. Facebookeko ‘Mujer y Salud Mental – Emakumea eta Buru Osasuna‘ orria da ekimenaren gune nagusia, eta helburua publiko gaztearengana hurbiltzea da, baita buruko osasun arazoak dituzten emakumeek laguntza bila dezaten bultzatzea ere. Laster, kanpainaren webgunea ere ikusgai izango da.

Emakume zaintzaileak
Buru gaixotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten emakumeen rola ere aztertzen du ikerlanak, eta familiei zuzendutako zerbitzuetan gehienak emakumezkoak direla nabari da. Hala ere, «azken urteotan gero eta gizonezko zaintzaile gehiago agertzen ari direla antzematen da». Bestalde, «emakume zaintzaile gehienak sufrimendu handiko egoerak» bizi izan dituztela edo bizitzen ari direla jakinarazi dute Fedeafesetik, «seme edo alabaren gaixotasunaren errudun direla sentitzen dutelako».

Azterlanaren arabera, buru gaixotasuna duen pertsona bat etengabe zaintzeak osasun arazoak eragiten dizkie zaintzaileei, eta atsedenaldiak edo zainketa-lanerako laguntzak eskaintzera zuzendutako baliabideak «ez dira nahikoak».

Berdintasuna lortzeko gomendioak
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken sailak babestutako eta Fedeafesek landutako berdintasunaren inguruko azterlanaren emaitzek agerian uzten dutenez, federazioak eskaintzen dituen zerbitzu eta programetan gizon kopuru bikoitza dago, emakumeekin alderatuz. Familien papera ere nabarmentzen dute, eta euren sentsibilizazioa landu behar dela diote, «gaixotasun mentala duen senidearen parte-hartze sozialaren garrantziaz jabetzeko, bereziki enpleguaren arloan». Horrez gain, jakinarazi dute buru osasun arazoa duten emakumeek «ahalduntze-maila baxua» dutela, eta, horrenbestez, zaila egiten zaiela «eskubideak dituztela sinestea». Emakumeen partaidetza-maila eskasa enpleguaren arloan nabari da gehien.

Fedeafesetik azpimarratu dute buru gaixotasuna duten emakumeen jabekuntzarako tailerrak, ikastaroak eta taldeak antolatu behar direla, euren parte-hartze soziala eta laneratzea ahalbidetzeko, batik bat tradizionalki gizonen esparrua izan diren eta lan-eskaintza zabalagoa duten sektoreetan. Senideei bideratutako prestakuntza-ekintzak ere beharrezkoak dira, nahasmendua duen familiartekoa gehiegi babes dezaten ekiditeko.

Gainera, euskal federaziotik aldarrikatzen dute emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzen duten erakundeek euren politiketan kontuan izan ditzatela buru gaixotasuna duten emakumeen behar espezifikoak, eta baliabide eta zerbitzuak kasu horietara egokitzea.

Beste helburuetako bat da «emakume eta gizonezkoen parekidetasuna lantzen duten erakundeak sentsibilizatzea, buru gaixotasuna duten pertsonen zainketarako baliabide publikoak areagotzearen beharraz ohartu daitezen; eta arlo honetan elkarren arteko erantzukizun soziala bultzatzea».

Zainketarekin loturiko programetan gizonek parte har dezaten sustatzea ere proposatzen dute. Zehazki, gizon taldeak sortzea eta, maskulinitate berrien ikuspegitik, zainketaren etikari lotutako balioak barnera ditzaten bultzatzea planteatzen dute.

Desberdintasuna egoeraren aurrean, emakumeak ahalduntzera bideratutako ekimenak antolatzea erabaki du Fedeafesek. Zentzu horretan, Zaballako espetxearekin elkarlanean ari da, kartzelan dauden emakumeen jabekuntza sustatze aldera, desberdintasunarekiko eta indarkeriarekiko kolektibo bereziki zaurgarria baitira. Horrela, martxoaren 2an jardunaldia egin zen espetxean. Abenduan egindako emozioen kudeaketarako arteterapia tailerreko lanak erakusgai jarri zituzten, emakumeari buruzko dokumentala ikusi zuten eta solasaldia izan zuten ondoren.

 

 

Diseño y desarrollo web: Infotres